ERTLEmbedded Real-Time Systems Laboratory

Laboratory Members

Designated Associate Professors
Lecturers
Designated Professors
 • Humio Arakawa
Visiting Professors
 • Hiroshi Oyama
Secretaries
 • Kayo Akama
 • Reiko Miyamura
 • Yoshiko Kawamoto
Researchers
 • Li Yixiao
3rd Year Doctoral Students
 • Chihiro Morita
 • Liu Ye
 • Masaru Tanaka
 • Hirabayashi Manato
 • Patricia Isabel Ortal Vite
 • Muhammad Adi Puspo Sujiwo
 • Masataka Ogawa
 • Yin Jie
 • Yuki Kitsukawa
 • Zhaoqian Zhong
 • Abraham Monrroy
2nd Year Doctoral Students
 • Shunya Yamada
 • Ryota Yamamoto
 • Qin Yang
 • Tasuku Ishigooka
 • Nguyen Anh Viet
1st Year Doctoral Students
 • Tomoaki Kawada
 • Lu Tao
2nd Year Master Students (ERTL)
 • Masatoshi Ishino
 • Daichi Ito
 • Takuya Okamoto
 • Keigo Nagara
 • Naru Nakamura
 • Lou Yizhi
 • Xiwen Chen
2nd Year Master Students (PDSL)
 • Akihiro Kuroyanagi
 • Jun Sagou
 • Shunya Tamon
1st Year Master Students (ERTL)
 • Hiromasa Ito
 • Keisuke Kozawa
 • Taiga Komatsu
 • Takahiro Shimizu
 • Yoshinari Toda
 • Natuki Tuzuki
1st Year Master Students (PDSL)
 • Takuro Kai
 • Kei Torigoe
 • Wenbo Yu
4th Year Bachelor Students (ERTL)
 • Gen Ikawa
 • Hinako Inaishi
 • Yudai Inagaki
 • Kenya Okano
 • Kenta Suzuki
 • Katsuya Yamauchi
 • Reiji Tanaka
4th Year Bachelor Students (PDSL)
 • Makoto Inokawa
 • Seiya Kato
 • Naoto Fukushima